Generelle vilkår

Aftalens indgåelse:

Når du køber et abonnement på 100 Danmarkshistorier, indgår du en aftale med JFM P/S. Du vil modtage en kvittering som dokumentation for aftalen pr. mail, når du har foretaget dit køb.

 

Sådan fungerer dit abonnement:

Udsendelsen af bøgerne i dit abonnement følger den udgivelsesrækkefølge, der er oplyst på forlagets hjemmeside. Du vil således modtage seriens bind i takt med, at de udgives. Når du tegner et abonnement, vil du modtage den næste bog i serien ikke den seneste. Når du tegner abonnement på serien 100 danmarkshistorier modtager du en bog 12 gange om året i midten af måneden. Information om udgivelsesfrekvens og rækkefølge kan du se på forlagets hjemmeside. Ved TOTAL abonnement vil din bog blive sendt hjem til dig, og du vil senest på udgivelsesdatoen modtage en mail om, at bogens digitale udgaver er tilgængelige i dit bibliotek, når du er logget ind på unipress.dk. Vi bestræber os på, at du modtager den trykte bog senest på udgivelsesdatoen. Ved DIGITAL abonnement vil du modtage en e-mail om, at dine digitale udgaver er tilgængelige i dit bibliotek, senest den dag bogen udkommer. Abonnementet er løbende og kan opsiges uden binding.

 

Betalingsvilkår:

Prisen for dit abonnement er kr. 59,- pr. måned og gælder for loyale (normalprisbetalende) abonnenter på et af JFMs dagblade. Du skal være fyldt 18 år for at tegne abonnement.

Dit abonnement er fortløbende og fortsætter uændret, indtil det opsiges. Abonnementet betales forud via indbetalingskort, Betalingsservice, netbank eller kortbetaling. Godtgørelse for evt. manglende aviser fratrækkes på abonnementsopkrævningen. Du har mulighed få din opkrævning tilsendt på mail, hvis du ønsker dette, så send en mail til kundeservice@jfmedier.dk med oplysning om mailadresse, navn og adresse – skriv “PDF-opkrævning” i emnefeltet. Det kan du gøre ved at kontakte kundeservice på 63452145 eller kundeservice@jfmedier.dk .

Bor du i udlandet, i Grønland eller på Færøerne, lægger vi vores udgifter til porto på dit abonnement.

 

Fortrydelsesret:

Aftaler om abonnement kan fortrydes. Som kunde har du op til 14 dage efter aftalens indgåelse, hvor du har ret til at fortryde dit køb. Hvis fristen udløber på en helligdag, en lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan du vente til den følgende hverdag. Din ret til at fortryde bortfalder dog straks, når du benytter dig af abonnementet, det vil sige første gang, du logger din ind på dit abonnement ved brug af brugernavn og adgangskode. Hvis du vil gøre brug af din fortrydelsesret, skal du skrive til JFM. Har du allerede modtaget en bog, men vil benytte din fortrydelsesret, skal den returneres til JFM. Du betaler selv returporto. Vi refunderer alle betalinger modtaget fra dig uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget din meddelelse om fortrydelse.

 

Opsigelse:

Du kan til enhver tid vælge at opsige dit abonnement, og der er ingen binding på dit abonnement. Opsigelse af abonnementet sker ved henvendelse til kundeservice på telefon 63452145 eller mail kundeservice@jfmedier.dk. Det er ikke gyldig opsigelse blot at undlade at betale eller nægte modtagelse af forsendelse, og det fritager dig ikke for betaling.

 

Ændring af dine oplysninger:

Ønsker du at ændre i dine oplysninger vedrørende dit abonnement (fx adresse), eller ønsker du at skifte mellem et DIGITAL abonnement og et TOTAL abonnement inden for den samme serie, skal du kontakte kundeservice. Det er dit eget ansvar at oplyse adresseændringer og sørge for, at alle oplysninger er korrekte og fuldstændige.

Dine personoplysninger behandles fortroligt og lagres under sikre forhold i overensstemmelse med gældende lov om persondata. Du har ret til indsigt i dine personoplysninger.

 

Ophavsrettigheder:

Alt indhold tilhører Aarhus Universitetsforlag og forfatterne og er beskyttet i henhold til dansk lov om ophavsret. Kopiering, distribution eller anden brug af dette indhold er ikke tilladt uden skriftligt samtykke fra rettighedshaverne. Du har ikke lov til kommerciel brug, salg, videresalg, eksemplarfremstilling, distribution eller promovering af indholdet. Du har heller ingen rettigheder til brug, som kræver en licens til offentlig fremvisning. Som kunde må du heller ikke overdrage brugernavn og adgangskode til tredjemand. Du kan alene bruge indholdet på enheder, som du eller din husstand selv disponerer over til personlig brug.

 

Ændringer i vilkår og priser:

JFM kan løbende ændre abonnementspriserne. Prisstigninger vil blive varslet mindst 1 måned, før de træder i kraft. Du kan således opsige abonnementet i henhold til de almindelige opsigelsesregler for dit abonnement, uden at prisstigningen således slår igennem for dig. JFM kan fra tid til anden ændre og tilrette abonnementsbetingelserne. Ved væsentlige ændringer vil du modtage en varsling via e-mail.

 

 

Elektronisk henvendelse:

Ved oprettelsen af et abonnement giver du samtidig samtykke til, at JFM må kontakte dig via e-mail med vejledning i, hvordan du får mest ud af dit abonnement samt informationer om opdateringer, ændringer, indhold og lignende vedr. abonnementet. Du bliver desuden automatisk tilmeldt nyhedsbrevet fra JFMs fordelsklubber, så vi løbende kan holde dig orienteret om vores tilbud.

 

Tvister:

Enhver tvist søges løst mindeligt. Kan parterne ikke blive enige, kan tvisten indbringes for passende klageorgan eller afgøres ved danske domstole og efter dansk ret.

 

Andet:

Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte kundeservice alle hverdage kl. 9-15 på telefon 63452145. Du er også velkommen til at kontakte os via e-mail på kundeservice@jfmedier.dk.

 

Abonnementspriser:

Priserne er gældende fra 1. september 2018.

Månedsabonnement ……………..………  59 kr.

 

Henvendelse til kundeservice & reklamation

Åbningstider for telefonisk henvendelse

Kundeservice: Mandag – fredag kl. 07.00 – 16.00

Reklamation: Mandag – fredag kl. 08.00 – 18.30

Reklamation: Lørdag – søndag………………. lukket.

Skriftlig henvendelse: kundeservice@jfmedier.dk

Tlf. nummer: 63 45 21 45

 

Abonnementsvilkårene er senest revideret 10. januar 2023 (khp).

Kontakt JFM – Vi er klar til at hjælpe dig!

Du kan skrive til os 24 timer i døgnet, og vi vil bestræbe os på at besvare din henvendelse så hurtigt som muligt. Tak!

Din henvendelse er sendt – vi besvarer den hurtigst muligt.

Kontakt JFM – Vi er klar til at hjælpe dig!

Du kan skrive til os 24 timer i døgnet, og vi vil bestræbe os på at besvare din henvendelse så hurtigt som muligt. Tak!

Din henvendelse er sendt – vi besvarer den hurtigst muligt.

Kontakt JFM – Vi er klar til at hjælpe dig!

Du kan skrive til os 24 timer i døgnet, og vi vil bestræbe os på at besvare din henvendelse så hurtigt som muligt. Tak!

Din henvendelse er sendt – vi besvarer den hurtigst muligt.