Vores årsrapporter & regnskaber

Derudover, kan du også læse det journalistiske årsregnskab her.

Yderligere oplysninger:
Ansvarshavende chefredaktør Peter Orry, telefon: 20 60 45 01.

”For os er det ikke til diskussion, at vi hele tiden skal investere i fremtiden. Vi gør det over driften, så vi straks afholder alle omkostninger i projekterne, selv om de løber over flere år. I 2021 brugte vi mere end 50 millioner kroner på nye projekter, og det klart største af dem var de mange nye niche-medier, som både tester en ny forretningsmodel for os og støtter demokrati og sammenhængskraft i lokalområderne. Vi har i 2021 også investeret i en ny 360 graders salgsmodel for vores mediekonsulenter og i nye databaserede markeder for vores kommunikationsbureau, STEP. Vi er glade for at have den styrke. Den har vi også i 2022 og årene fremover”, siger administrerende direktør i JFM, Jesper Rosener. Også 2021 var for JFM negativt påvirket af corona. Især oplevelser, events, weekendophold, rejser og kulturliv var på vågeblus i store dele af året, og det reducerede mængden af annoncer. Alligevel formåede JFM at hæve omsætningen i forhold til 2020 med 69 mio. kr. til 1,913 mia. kr.. ”Vi er tilfredse med resultatet”, fastslår Jesper Rosener. 2021 blev det første hele regnskabsår med Helsingør Dagblad, Lokalavisen Nordsjælland og Mediehuset København som medlemmer af JFM-familien, efter at aktiviteterne blev købt af North Media i foråret 2020.

”Vi er meget glade for vores opkøb på Sjælland. Ikke kun fordi de mange medier ville være blevet lukket, hvis ikke de var blevet solgt, hvilket ville have medført nyhedsørkener og svækket lokaldemokratiet, men også fordi vi er tilfredse med økonomien og ser store udviklingsmuligheder for lokaljournalistikken ikke mindst i København”, siger Jesper Rosener. Han er meget optimistisk omkring fremtiden for JFM. ”Vi forventer i år et overskud på niveau med 2021, og vi ser en fin udvikling i vores salg af journalistik og annoncer. Og endnu mere afgørende er det, at vores finansielle styrke aldrig har været bedre. Det sætter os i stand til konstant at investere i fremtiden både med egen udvikling og med opkøb”. I 2021 har JFM udarbejdet en ny strategi, som i marts 2022 er blevet vedtaget af bestyrelsen. Strategien har navnet Ambitiøse Sammen og sætter nye og vidtrækkende mål for, hvor koncernen skal stå ved udgangen af 2025.

Yderligere oplysninger:
Administrerende direktør Jesper Rosener, telefon 21 77 20 32.

+
er vi ugentligt i kontakt med
+
forskellige medier
+
medarbejdere i hele koncernen

JFMs publicistiske regnskab

JFM udgiver sammen med årsrapporten hvert år også et publicistisk regnskab. Vi betragter det publicistiske regnskab som det vigtigste at fremlægge, når året er gået. Det gør vi, fordi vores mission er at støtte demokrati og sammenhængskraft i hele Danmark med rod i det lokale. I det publicistiske regnskab kan man læse om et år, der bragte demokrati og sammenhængskraft til stadigt flere digitale brugere, om tilblivelsen af nye medier, om fokus på værdifuld journalistik, data og læserløfter.

Men også om et år, hvor koncernens medier fik kritisk påtale i en række sager ved Pressenævnet, hvilket vi tager yderst alvorligt. På bundlinjen står: JFM når ud til stadig flere danskere med vores journalistik. I 2021 besøgte 2.474.000 danskere ugentligt vores nyhedssites, dagblade, ugeaviser og radiostationer. Læs det journalistiske årsregnskab her.

Yderligere oplysninger:
Ansvarshavende chefredaktør Peter Orry, telefon: 20 60 45 01.

Kontakt JFM – Vi er klar til at hjælpe dig!

Du kan skrive til os 24 timer i døgnet, og vi vil bestræbe os på at besvare din henvendelse så hurtigt som muligt. Tak!

Din henvendelse er sendt – vi besvarer den hurtigst muligt.

Kontakt JFM – Vi er klar til at hjælpe dig!

Du kan skrive til os 24 timer i døgnet, og vi vil bestræbe os på at besvare din henvendelse så hurtigt som muligt. Tak!

Din henvendelse er sendt – vi besvarer den hurtigst muligt.

Kontakt JFM – Vi er klar til at hjælpe dig!

Du kan skrive til os 24 timer i døgnet, og vi vil bestræbe os på at besvare din henvendelse så hurtigt som muligt. Tak!

Din henvendelse er sendt – vi besvarer den hurtigst muligt.