Her kan du hente vores CSR rapporter

At vi er en ansvarlig virksomhed, er ikke bare noget, vi siger. Vi handler som en ansvarlig virksomhed og derfor offentliggør JFM årligt redegørelser for virksomhedens samfundsansvar. Listen over seneste og tidligere redegørelse finder du her.

Hvornår kan man kalde sig en ansvarlig virksomhed?

I JFM er samfundsansvar et afgørende element i vores kerneopgave om at understøtte og sikre demokrati og sammenhængskraft. Og når vi siger, at vi er en ansvarlig virksomhed, er det ikke bare tomme ord. I JFM fokuserer vi på aktiviteter, der er i overensstemmelse med vores mission og kerneopgave. Vi engagerer os og yder store indsatser til gavn for vores samfund og for vores virksomhed, så vi fortsat kan udføre vores mission fremover. Det er vigtigt med dynamikker og initiativer, som engagerer, skaber effekter og som skaber gavn i lokalsamfundet.

Derfor engagerer JFM sig løbende i initiativer, der understøtter udsatte borgere, borgernes sundhed og forretningslivet i lokalsamfundet. Vi har igangsat en række initiativer, hvor vi engagerer os i områder, der undersøger udsatte borgere, borgernes sundhed og velvære samt forretningslivet i lokalsamfundet. Blandt mange initiativer kan nævnes: Julehjælp til udsatte borgere i Randers og omegn, officiel medspiller på Klimafolkemøde i Middelfart og vælgermøder i udfordrede boligområder i forbindelse med både kommunal- og folketingsvalg. 

 

%
af strømmen hos Step Print Power er grøn
%
reduceret mængde af plast til indpakning af aviser
mennesker deltog i vores klimafolkemøde

Fællesskab fremfor alt

Fællesskab i samfundet, i virksomheden, i familien, i verden. Fællesskab er et nøgleord for JFM, og for den måde, vi driver vores virksomhed på. Fællesskab som grundværdi er afgørende for vores virke og for sammenhængskraften, den gensidige forståelse og et fælles fokus. Fællesskab viser vejen for realiseringen af vores målsætninger og det, vi er sat i verden for at understøtte. Fællesskab skinner igennem i vores ledelse og fælles kulturopbygning. Vores økonomiske måltal er forsat vigtige pejlemærker for vores virksomhed, men de kan ikke stå alene for et sundt og solidt fundament for vores mission. 

Vi har alle et dagligt ansvar og en forpligtelse til at gøre en positiv forskel for hinanden og for forretningen. Det gør vi blandt andet ved at lytte til, udfordre og støtte hinanden. JFM har en omfattende personalepolitik og har nedskrevne regler og retningslinjer for håndtering af problemer som mobning, sexchikane samt trusler og chikane. Vores arbejde med håndhævelsen af denne nultolerancepolitik er helt central, og vi har gjort en dyd ud af eksplicit at italesætte dette. Respekt for diversitet er en styrke i et mediehus, hvor ambitionen er at gå forrest, sætte dagsordenen og give de små røster ekstra lydstyrke. 

Kontakt JFM – Vi er klar til at hjælpe dig!

Du kan skrive til os 24 timer i døgnet, og vi vil bestræbe os på at besvare din henvendelse så hurtigt som muligt. Tak!

Din henvendelse er sendt – vi besvarer den hurtigst muligt.

Kontakt JFM – Vi er klar til at hjælpe dig!

Du kan skrive til os 24 timer i døgnet, og vi vil bestræbe os på at besvare din henvendelse så hurtigt som muligt. Tak!

Din henvendelse er sendt – vi besvarer den hurtigst muligt.

Kontakt JFM – Vi er klar til at hjælpe dig!

Du kan skrive til os 24 timer i døgnet, og vi vil bestræbe os på at besvare din henvendelse så hurtigt som muligt. Tak!

Din henvendelse er sendt – vi besvarer den hurtigst muligt.