Privatlivspolitik ifm. rekruttering

Opdateret august 2023.

Vi indsamler og behandler personoplysninger i forbindelse med rekrutteringsprocessen hos JFM P/S og vores datterselskaber; Step A/S, Guloggratis.dk A/S, Deal.dk A/S, Sweetdeal.dk (Sweet Media Group ApS), Helsingør Dagblad A/S og Hovedstadens Mediehus A/S.

Formål og anvendelse

1 Generel information

Opdateret august 2023

Vi er dataansvarlige for de oplysninger vi indsamler om dig, og vi sikrer, at personoplysningerne bliver indsamlet og behandlet i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning.

Du kan her i vores privatlivspolitik vedrørende rekrutteringsprocessen læse mere om, hvilke typer af personoplysninger vi indsamler, hvordan vi indsamler dem, samt formålet med indsamlingen.

Herudover kan du læse om dine rettigheder og andre informationer vi skal give dig.

2 Behandling af personoplysninger

De personoplysninger, vi behandler, vil være de oplysninger, du fremsender (eller som indhentes via en reference) og vil omfatte:

– Navn

– Kontaktinformation, herunder adresse, telefonnummer og e-mailadresse

– Din ansøgning, herunder din beskrivelse af dig selv og andre oplysninger du selv inkluderer heri

– CV, herunder relevant erfaring og uddannelse

– Karakterudskrifter/uddannelsesbevis

– Referencer

– Øvrige oplysninger og bilag, som du frivilligt vælger at sende til os

Der behandles ikke følsomme om dig. Vi beder om, at du udelader personnummer og følsomme oplysninger i dit CV og ansøgning.

Disse oplysninger indsamles og behandles på baggrund af vores legitime interesse i at kunne behandle din ansøgning og finder sted efter GDPR art. 6.1.f

I forbindelse med rekrutteringsprocessen kan vi, hvis vi finder det relevant, bede dig gennemføre en personligheds- og kognitivtest, som vil indgå i bedømmelsen af din ansøgning. Retsgrundlaget er dit samtykke, GDPR art. 6.1 a

Som en del af vores evaluering af dig og din ansøgning kan vi indhente referencer fra dine tidligere og/eller nuværende arbejdsgivere. Vi indhenter kun referencer, såfremt du har givet dit samtykke dertil, jf. GDPR art 6.1 a

Ved særlige og betroede stillinger kan du blive bedt om at fremvise en straffeattest. Retsgrundlaget er dit samtykke (BDL §8, stk. jf. GDPR art 10)

3 Periode for opbevaring

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt til at opfylde de formål, som er beskrevet ovenfor. Såfremt du bliver ansat, vil dine oplysninger blive gemt i din personalemappe hos HR, og herefter følge JFM P/S´ slettepolitik for denne.

Hvis du får afslag, opbevarer vi dine oplysninger på baggrund af en legitim interesse (GDPR art. 6.1 f) i op til 6 måneder efter afslag.

Uopfordrede ansøgninger opbevares baggrund af en legitim interesse (GDPR art 6.1 f) i 6 måneder efter de er indsendt.

Vi kan gemme dine oplysninger i 6 måneder, såfremt du giver samtykke til det, jf. GDPR art. 6.1 a, med det formål, at vi kan kontakte dig, hvis vi skulle have en anden stilling, som vi mener, du kan tages i betragtning til, og dette kan forlænges yderligere efter samtykke fra dig.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke, uden at dette påvirker lovligheden af behandlingen forud for tilbagekaldelse.

Alle oplysningerne behandles fortroligt og videregives ikke til tredjeparter, men kan overlades til virksomheder, som leverer tjenester til os, fx testudbydere og rekrutteringsvirksomheder.

Vi benytter ligeledes en række databehandlere, herunder leverandører til hosting af IT-systemer.

Alle underleverandører er omfattet af databehandleraftaler for at sikre databeskyttelse i henhold til den standard, der følger af gældende databeskyttelseslovgivning.

4 Dine rettigheder

Du har en række rettigheder i forbindelse med vores behandling af oplysninger om dig. Nogle af rettighederne kan være begrænsede af retlige forpligtelser og anden lovgivning som vi er underlagt eller fordi behandlingen ikke er omfattet af databeskyttelseslovgivningen.

Indsigtsret

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger, herunder hvor vi har oplysningerne fra, hvad vi anvender dem til, hvor længe vi opbevarer dem og hvem vi deler dem med.

Rettelse

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig inden tidspunktet for vores almindelige, generelle sletning indtræffer.

Begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af oplysninger om dig begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Indsigelse

Du har til enhver tid ret til af grunde, der vedrører din særlige situation, at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger baseret på databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e) eller f), herunder profilering baseret på disse bestemmelser. Den dataansvarlige må ikke længere behandle personoplysningerne, medmindre den dataansvarlige påviser vægtige legitime grunde til behandlingen, der går forud for dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller behandlingen er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Hvis personoplysninger behandles med henblik på direkte markedsføring, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger til sådan markedsføring, herunder at gøre indsigelse mod profilering, i det omfang den vedrører direkte markedsføring.

Dataportabilitet (Ret til at transmittere oplysninger)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindelig anvendt og maskinlæsbart format, samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring, i det omfang det er teknisk muligt for os, og såfremt oplysningerne er indsamlet på baggrund af dit samtykke eller i forbindelse med en kontrakt/aftale du har indgået med os.

5 Kontaktmuligheder

Du kan kontakte os hvis du mener, at vi behandler personoplysninger om dig i strid med gældende lovgivning eller andre retlige forpligtelser.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet personoplysninger om dig, vil vi undersøge om betingelserne herfor er opfyldte, og i så fald gennemfører vi ændringer eller sletning hurtigst muligt.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at sende en mail til persondata@jfm.dk

Den dataansvarlige er:

JFM P/S og datterselskaber

Bugattivej 8 7100 Vejle

CVR.: 36503355

6 Klage

Hvis du er utilfreds med vores behandling af personoplysninger eller ikke mener vores behandling lever op til gældende lovgivning, kan du indgive en klage til Datatilsynet. Du finder deres kontaktoplysninger på deres hjemmeside www.datatilsynet.dk

Kontakt JFM – Vi er klar til at hjælpe dig!

Du kan skrive til os 24 timer i døgnet, og vi vil bestræbe os på at besvare din henvendelse så hurtigt som muligt. Tak!

Din henvendelse er sendt – vi besvarer den hurtigst muligt.

Kontakt JFM – Vi er klar til at hjælpe dig!

Du kan skrive til os 24 timer i døgnet, og vi vil bestræbe os på at besvare din henvendelse så hurtigt som muligt. Tak!

Din henvendelse er sendt – vi besvarer den hurtigst muligt.

Kontakt JFM – Vi er klar til at hjælpe dig!

Du kan skrive til os 24 timer i døgnet, og vi vil bestræbe os på at besvare din henvendelse så hurtigt som muligt. Tak!

Din henvendelse er sendt – vi besvarer den hurtigst muligt.