Politik for dataetik

Denne politik danner rammen for, hvordan vi i JFM arbejder med data og sikrer etisk forsvarlighed ud i alle forretningsled. Ordentlighed og ansvarlighed står øverst på vores dagsorden, og de gennemsyrer vores mission om at støtte demokrati og sammenhængskraft med rod i det lokale. Som samfundsvogter i vores udgivelsesområder, tager vi ansvar for at have en åben og transparent kultur.

Formål og anvendelse

1 Generel information

Vi lægger en stor indsats til gavn for både vores samfund og for virksomheden, så vi fortsat kan arbejde målrettet med at udføre vores mission fremadrettet. Dette gør sig ligeledes gældende for JFMs brug af data, hvor ordentlighed og ansvarlighed udgør afsættet.

Du kan tilgå vores politik for dataetik (2022) her.

2 Ansvarlig og transparent brug af data

JFM behandler data for at kunne levere de ydelser, som understøtter virksomhedens mission og kerneopgaver. Brugere af vores sites, privat- og erhvervskunder, medarbejdere, leverandører og samarbejdspartnere er de centrale målgrupper. ​

JFM benytter data til, at:

 • Beregne og forudsige sandsynligheder for vores brugeres interesser i redaktionelt indhold og kommercielle produkter med henblik på at personalisere og forbedre produkt- og brugeroplevelser online og i vores nyhedsbreve
 • Profilere over for vores brugere og kunder
 • Udvikle målgrupper og segmentere til målretning af digitale kampagner på tværs af kanaler
 • Analysere og rapportere læseradfærd, digitale kampagner og online køb for at optimere vores ydelser
 • Administrere kontraktlige indgåelser i forbindelse med køb af et produkt hos JFM
 • Foretage brugerdrevne analyser
 • Rekruttere og administrere medarbejdere

JFM benytter kun data efter udtrykkeligt samtykke, kontraktlig eller ansættelsesretlig aftale, eller hvor JFM har en legitim interesse i at anvende data til analyser og forbedring af de ydelser, vi tilbyder vores kunder og brugere.

Du kan altid se, hvilke og til hvilke formål, JFM indsamler data her. Politikken for databeskyttelse og cookies for vores datterselskaber kan tilgås på deres respektive sites.

3 Hvordan sikrer JFM ansvarlig brug af data

JFM indsamler og benytter kun nødvendige og relevante data. Med undtagelse af medarbejderdata omhandler de kun almindelige personoplysninger.

Vi har en klar proces for sletning eller anonymisering af data, hvor det er påkrævet. Processen er dokumenteret for hver behandlingsaktivitet, hvori der indgår persondata.

Flere nye projekter og udviklingstiltag benytter Machine Learning eller AI. Her indeholder risikovurderingen et etisk element. Dette sikrer, at virksomheden ikke alene koncentrerer sig om de risici, der påvirker organisationen. Det etiske element tager også højde for, hvilke risici, der direkte eller indirekte påvirker kunder, brugere, leverandører eller medarbejdere.

Vi oplever af og til i samfundsdebatten, at specifikke personoplysninger risikerer at blive anset som krænkende. JFM gør en aktiv indsats for at følge med udviklingen af etiske og politiske holdninger, og vi retter vores indsamling af data til som følge heraf. Derfor beder vi i JFM ikke om oplysninger om alder eller køn, når vi rekrutterer nye medarbejdere.

4 Transparent brug af data

JFM sætter krav til, at indsamling af data sker på et oplyst grundlag eller fra leverandører, som arbejder ud fra et dataetisk regelsæt. Der benyttes udelukkende data som:​

 • Kommer direkte fra kunden, brugeren eller medarbejderen​
 • Er købt af tredjepart til brug i abonnementsforretning ved telefonisk salg af abonnementer. Der indkøbes kun de personoplysninger, som er relevante for at kunne kontakte en evt. kunde og kun oplysninger, som er offentligt tilgængelige​
 • Findes i offentligt tilgængelige erhvervsregistre​
 • Stammer fra tredjepart, der på baggrund af IP-adresse leverer basis information (fx bil eller geografi). Denne information er af tredjepart foretaget på baggrund af en sandsynlighedsberegning. ​
 • Stammer fra sociale medier – dog kun aggregeret data, som ikke er personhenførbar, betydende at den indsamlede data ikke kan føres tilbage til en specifik person, men vil være af mere generisk art. ​
5 Inddragelse af data og brug af teknologi

JFM inddrager data til at understøtte og forbedre vores kunde- og brugeroplevelser. Vi vil sikre, at vores sites og ydelser er nemme og relevante. For at levere den bedst mulige kundeservice og tilbud på vores produkter, håndterer vi data i det omfang, der er i vores kunders og brugeres interesser. Vi inddrager også data for at værne om vores kunders interesser i forbindelse med f.eks. svindelsager på JFMs markedsplatform.

For at bevare vores førende markedsposition benytter JFM teknologi som en del af den forretningsmæssige udvikling og digitaliseringsproces. Gennem teknologi gør vi alt, hvad vi kan for at optimere administrative processer, som skal komme til fordel for vores kunder, give adgang til ydelser gennem selvbetjeningsløsninger og forbedre kundeoplevelsen. JFM er også i gang med at udforske AI- og Machine Learning-teknologier for at skabe fordelagtige løsninger til vores kunder og brugere.

6 Personaliseret indhold

I JFM arbejder vi på at implementere personaliseret indhold på tværs af vores digitale produkter. For os er det afgørende, at implementeringen foregår i overensstemmelse med vores publicistiske mission og ansvarshavende rolle i samfundet. Derfor arbejder vi aktivt på at identificere, forebygge og imødegå risici i vores aktiviteter, så vi begrænser negative påvirkninger på mennesker, samfund og vores forretning mest muligt.

Personaliseringen skal sikre, at vores læsere får det mest relevante indhold præsenteret i en relevant kontekst.

Personalisering sker på baggrund af AI og Machine Learning. Det betyder, at brugeren kan blive præsenteret for algoritmebaseret nyhedsindhold. Algoritmen beregner anbefalingerne på baggrund af brugerens læsehistorik og adfærd for andre brugere med samme læsemønstre. Teknikken vi bruger, hedder Latent Matrix Factorization​.

Ved at implementere personaliseret indhold får vi mulighed for at kommunikere klart og tydeligt til vores læsere omkring, i hvilket omfang, vi personaliserer indhold og på hvilken baggrund. Vi systematiserer vores kommunikation om personaliseringen og fører den ud i livet i forbindelse med det videre arbejde.

7 Risikoen ved at benytte data og teknologi

Ny teknologi og tekniske løsninger øger mængden af data, som JFM har mulighed for at indsamle. Tech-giganter og andre store spillere på markedet udfordrer os kontinuerligt. Det sætter krav til, at vi fastholder vores stærke position for at udføre vores mission og leve op til vores annoncørers, kunders og brugeres forventning om konkurrencedygtige ydelser i alle vores forretningsområder.

​Samtidig har vi et ansvar for at vores brug af data ikke overskrider vores brugeres, kunders og medarbejderes grænser. Det er afgørende for vores omdømme, ansvarlige vækst og ret til at drive virksomhed, at vi gør os etiske overvejelser om brugen af kundens og brugerens data ved ethvert udviklingstiltag. Lever vi ikke op til vores mål om at levere ærlig og ansvarlig journalistik, kan det i sidste ende have tillidsvækkende og økonomiske konsekvenser.

8 Roller og ansvar

JFMs dataetiske politik er godkendt af virksomhedens direktion. Politikken revurderes minimum årligt eller i forbindelse med nye forretningstiltag, som indeholder brug af data.

Direktionen for JFM sikrer, at politikken implementeres i de gældende forretningsområder. Dette gør de ved at inddrage de respektive forretningsansvarlige og tilsikre, at der er etableret de nødvendige processer og prioriteringer for implementering. ​

Lederne af de vedrørte forretningsområder er ansvarlige for at rulle politikken ud. Forretningsområderne tilsikrer desuden, at der er etableret de nødvendige processer og prioriteringer for implementering.

Ved at anvende data i vores nuværende og fremtidige løsninger inden for IT-systemer, kunstig intelligens og generel behandling af data, er lederne for de respektive forretningsområder ansvarlige for at orientere direktionen om de forbundne risici. Direktionen godkender eller afviser dernæst dataløsningen på baggrund heraf.

JFM samarbejder med en række leverandører af IT-systemer og databehandlingsydelser. Lederne og chefen for GDPR-Compliance sikrer i fællesskab, at alle JFMs leverandører lever op til databeskyttelsesforordningen, herunder kravene til sikkerhedsforanstaltninger.​

Chefen for GDPR-compliance er ansvarlig for at indgå databehandlingsaftaler, sikre leverandørkontrol, rådgive og udføre kontrol med alle forretningsområder. Dette er for at sikre, at JFM til enhver tid lever op til databeskyttelsesforordningen, datasikkerhed og virksomhedens dataetiske regler.

9 IT-sikkerhed

IT-sikkerhed og databeskyttelse er en topprioritet for JFM, og vi sikrer, at alle de valg, vi træffer er med til at skærpe vores forsvar mod datatab og hackere. Vores løbende tiltag er afgørende for, at vi kan sikre vores stærke IT-sikkerhedspolitik.

Vi anvender blandt andet disse afgørende sikkerhedstiltag:

 • Vi har krypteret alle vores computere, så data ikke kan tilgås ved tyveri af f.eks. en bærbar computer​
 • Alle vores medarbejdere modtager træning i IT-sikkerhed og skal dokumentere deres deltagelse i og forståelse af emnet​
 • Vi beskytter vores medarbejderes systemkonti med flere sikkerhedslag, så vi forhindrer udefrakommende adgang
 • Vi gennemfører hyppige scanninger af vores netværk og systemer, og vi overvåger konstant netværket for usædvanlig aktivitet.​

Med indførelsen af vores dataetiske politik fortsætter vi med at arbejde med data på en ansvarlig måde og sikre, at den bliver indsamlet, opbevaret og behandlet forsvarligt. Vi styrker vores indsatser på at handle åbent og transparent, men vi ved, at der kan opstå menneskelige fejl. En del af JFMs værdier er, at vi accepterer fejl og lærer af dem. En væsentlig del af vores forretningsmæssige ansvar er at kommunikere åbent, ærligt og at sikre en effektiv beredskabsplan. Derfor informerer vi altid berørte kunder og brugere ved fejl, som involverer deres data.

10 Kontaktmuligheder

Har du spørgsmål til hvordan vi arbejder med data, er du velkommen til at kontakte vores Chef for GDPR compliance på persondata@jfmedier.dk.

Kontakt JFM – Vi er klar til at hjælpe dig!

Du kan skrive til os 24 timer i døgnet, og vi vil bestræbe os på at besvare din henvendelse så hurtigt som muligt. Tak!

Din henvendelse er sendt – vi besvarer den hurtigst muligt.

Kontakt JFM – Vi er klar til at hjælpe dig!

Du kan skrive til os 24 timer i døgnet, og vi vil bestræbe os på at besvare din henvendelse så hurtigt som muligt. Tak!

Din henvendelse er sendt – vi besvarer den hurtigst muligt.

Kontakt JFM – Vi er klar til at hjælpe dig!

Du kan skrive til os 24 timer i døgnet, og vi vil bestræbe os på at besvare din henvendelse så hurtigt som muligt. Tak!

Din henvendelse er sendt – vi besvarer den hurtigst muligt.