Generelle vilkår

Abonnementstyper:

Der kan tegnes et abonnement på en trykt udgivelse, en digital udgivelse eller en kombination heraf, samt et abonnement på alle artikler på avisens hjemmeside. Særlige vilkår for digitale udgivelser, herunder adgang, er beskrevet i afsnittet ”Digitale udgivelser”. Ved væsentlige ændringer kommunikeres dette i avisen eller direkte til den enkelte abonnent.

 

Introduktionstilbud:

JFM tilbyder med jævne mellemrum introduktionstilbud. Formålet er at skaffe nye kunder, så vi fortsat kan udvikle os, samt opretholde en høj kvalitet. Tilbud gælder kun for private personer over 18 år, der er bosat i vores dækningsområde, og gælder kun husstande, der ikke har haft levering af avisen inden for de sidste 6 måneder. Kundeservice forbeholder sig retten til at godkende bestillingen. Der må ikke være økonomisk mellemværende mellem modtageren og JFM. Et abonnement tegnet til introduktionspris vil normalt automatisk fortsætte til enten kampagne eller almindelig abonnementspris. Som abonnent har du gratis adgang til e-avisen på de ugedage, hvor du abonnerer på den trykte udgivelse og alt indhold på avisens hjemmeside. Reklamer fra JFM og vores samarbejdspartnere i form af løse og faste indstik kan forekomme og anses som en del af den trykte udgivelse. Denne form for reklamer kan ikke fravælges.

 

Priser:

Prisen på abonnementet fremgår af opkrævningen. Prisændringer varsles i avisen og får tidligst virkning fra den førstkommende fornyelse af abonnementet. Abonnementer med månedlig ratebetaling prisreguleres i henhold til gældende pris på årsabonnement og vil altid følge normale prisændringer.

 

Opsigelse:

Husk at abonnementet altid skal opsiges telefonisk eller skriftligt. Det er ikke nok at lade være med at betale regningen. Et abonnement kan altid opsiges eller ændres med 1 måneds varsel til udløbet af en måned (uanset varigheden af den indeværende abonnementsperiode), dog kan et nyt årsabonnement ikke opsiges de første 5 måneder. Alle abonnementer kan til enhver tid opsiges til udløb af den aftalte abonnementsperiode. Du forpligter dig kun til at betale for de aviser, der er leveret i henhold til abonnementsbetingelserne. Der bliver ikke leveret trykte udgivelser, og der er ikke adgang til det digitale abonnement fra det tidspunkt, hvor abonnementet ophører i henhold til gyldig opsigelse. Ved genbestilling bliver en eventuel saldo fra et tidligere abonnement medregnet. Du skal huske selv at afmelde evt. PBS aftale i dit pengeinstitut.

Visse prøveabonnementer stopper automatisk, og det vil fremgå på din ordrebekræftelse i disse tilfælde.

 

Fortrydelsesret:

I henhold til forbrugeraftaleloven har du 14 dages fortrydelsesret ved tegning af et abonnement hos JFM. Ønsker du at fortryde købet, skal meddelelse herom være afsendt til JFM inden udløbet af 14 dage. Fristen regnes fra det tidspunkt, du indgår aftale om abonnement til digitale udgivelser på JFMs hjemmesider. Ved indgåelse af aftale om trykte udgivelser regnes fristen fra det tidspunkt, hvor du får leveret den første trykte udgivelse. Falder den sidste dag for udøvelse af fortrydelsesretten på en helligdag, en lørdag, grundlovsdag, den 24. december eller den 31. december, udløber fristen den følgende hverdag. JFM tilbagebetaler abonnementsbetalingen fratrukket de trykte udgivelser, du har modtaget, inden du gav meddelelse om, at du ønsker at udnytte fortrydelsesretten. Hvis du vil gøre brug af din fortrydelsesret, skal det ske via selvbetjeningen på hjemmesiden.

Har du oprettet et PLUS- eller et Digital-abonnement har du ved aftalens indgåelse frasagt dig fortrydelsesretten, idet produktet giver øjeblikkelig adgang til PLUS-artikler og/eller e-avisen.

 

Betaling og tilgodehavender:

Abonnementet betales forud via indbetalingskort, Betalingsservice, netbank eller kortbetaling. Godtgørelse for evt. manglende aviser fratrækkes på abonnementsopkrævningen.

Ønsker du din opkrævning tilsendt på mail kan du sende en besked vi selvbetjeningen på avisens hjemmeside med oplysning om mailadresse, navn og adresse.

Hvis et abonnement opsiges, og der ved abonnements-periodens udløb er et restbeløb på kontoen, kan det udbetales, hvis JFM modtager en skriftlig anmodning. Der må forventes op til 14 dages ekspeditionstid. Abonnementet kan tilmeldes Betalingsservice enten ved henvendelse til Kundeservice, via selvbetjeningen på avisens hjemmeside eller ved henvendelse i din bank. Efter tilmelding til Betalingsservice fremsender JFM regningerne til Betalingsservice og ikke til dig. Vælger du at afmelde dit abonnement ved Betalingsservice, vil du igen modtage indbetalingskort. En afmelding af abonnementet ved Betalingsservice betragtes ikke som en opsigelse af dit abonnement.

Kortnummer, udløbsdato og kontrolcifre indtaster du ved betaling via hjemmesiden. Disse gemmes på en sikker måde, som er godkendt af Nets (PBS). JFM håndterer ikke og gemmer ikke kortoplysninger, men anvender eSuite til håndtering af betaling for digitale abonnementer.

Vi vil aldrig bede dig om at give os disse oplysninger pr. mail, på papir eller pr. telefon. Ved din tilmelding accepterer du, at JFM må trække det aftalte beløb periodevis i overensstemmelse med prisen på det valgte abonnement og den valgte periode. Vær opmærksom på, at dit køb er bindende fra det øjeblik, du gennemfører abonnementskøb, og at du dermed er forpligtet til at betale det fulde beløb for hele den valgte periode og efterfølgende perioder, medmindre du opsiger dit abonnement – se regler for opsigelse.
Ved opsigelse af abonnement slettes dine kortoplysninger automatisk.

 

Aftaleindgåelse og kvittering:

Når du tegner et abonnement på udgivelser fra JFM inkl. JFMs webtjenester, indgår du en aftale med JFM P/S, Bugattivej 8, 7100 Vejle (CVR-nr 36503335). Du modtager en kvittering pr. mail, når du bestiller et digitalt abonnement. Denne gælder som en kvittering for dit køb og du bør gemme kvitteringen, så du har den, når eller hvis du får brug for den. Handler du via app’en foretages handelen mellem Apple eller Google Play. JFM får ingen faktureringsoplysninger eller har mulighed for at refundere købet. Ønsker du f.eks. at få refunderet dit køb, sker det ved at henvende sig til Apple eller Google. Alle kontrakter og aftaler indgås på dansk og er underlagt dansk ret.

 

Optagelse af kald:

JFM optager opkald. Ved alle opkald vil der blive forespurgt på, hvorvidt samtalen ønskes optaget eller ej. Formålet med optagelserne vil udelukkende være til uddannelsesmæssige formål for dermed at højne vores kvalitet ved rådgivning og kundeservice, så vi sikrer den bedste oplevelse for vores abonnenter.

 

Fraskrivelse af ansvar:

JFM vil bestræbe sig på at levere trykte udgivelser som aftalt, samt bestræbe sig på, at de digitale udgivelser er tilgængelige på alle tidspunkter. Vi påtager os imidlertid ikke ansvar for tab, der måtte opstå som følge af manglende eller forsinket levering, tekniske fejl, problemer med opkobling til internettet, behandling af data i forbindelse med betaling, eller tab påført på anden måde, ligesom vi fraskriver os ethvert ansvar for tab forårsaget af, at brugere af digitale udgivelser har anvendt servicen uden at følge de tekniske kravspecifikationer og supplerende vejledninger.

JFM er ikke ansvarlig for fejl eller mangler ved købte produkter, herunder fejl i data m.v., medmindre det kan påvises, at fejlen kan tilregnes JFM som forsætligt eller uagtsomt. JFM kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for tabt fortjeneste, driftstab eller andre indirekte tab.

Købelovens ufravigelige mangelregler finder anvendelse ved forbrugerkøb, der er omfattet af købeloven.

 

Ændring af abonnementsvilkår:

JFM forbeholder sig retten til at ændre de beskrevne abonnementsvilkår. Væsentlige ændringer vil dog altid blive varslet i avisen eller direkte til abonnenten. Abonnementsvilkår vil i kort form fremgå af fakturaer, rykkerskrivelser m.v. og de gældende abonnementsvilkår vil være beskrevet i deres fulde længde på  http://jfmedier.dk/da/

 

Markedsføring:

JFM kan i relation til markedsføring af tilsvarende produkter fremsende information om tilsvarende produkter på e-mail. Disse kan til enhver tid frameldes i selve mailen.

 

Tilbud:

JFM kontakter sine abonnenter med gode tilbud. Du kan frabede dig dette, i overensstemmelse med gældende lov, ved at kontakte CPR-registret eller ved at kontakte JFM.

 

Avisfordele.dk:

Avisfordele.dk er avisens loyalitetsklub og tilbyder eksklusive arrangementer samt gode tilbud og gode priser på spændende oplevelser, rejser og udflugter. Loyale (normalprisbetalende) abonnenter er fordelsmedlemmer og har dermed adgang til alle fordelene på Avisfordele.dk. Arrangementer og oplevelser skal bestilles og betales af abonnenten. Der afholdes med jævne mellemrum spændende redaktionelle fordelsarrangementer forbeholdt normalprisbetalende abonnenter, hvor abonnenten kan medtage én ledsager (der er således maks. 2 pladser pr. abonnent af pladsmæssige årsager). Abonnenter med introduktionstilbud har ikke adgang til disse arrangementer.

 

Abonnementer på de trykte udgivelser

Følgende vilkår gælder for JFMs trykte udgivelser – udover de under ”Generelle vilkår” beskrevne vilkår.

 

Udgivelsesdage:

Avisen udkommer mandag-søndag hele året (inkl. helligdage).

 

Leveringsform:

JFM forbeholder sig retten til at ændre i leveringsformen i tilfælde, hvor andet ikke er muligt i forhold til fortsat at kunne levere den fysiske avis.

 

Leveringsbetingelser:

JFM tilstræber at levere avisen mandag-fredag inden kl. 7.00 og i weekenden inden kl. 8.00. For nogle ruter kan der dog være tale om levering indtil kl. 10:00 på hverdage og i weekenden. Ved levering uden for dækningsområde må der forventes en forsinkelse. Dog leveres avisen normalt efterfølgende dag.

Abonnerer du på en eftermiddagsavis kan du forvente, at vi leverer avisen inden kl. 17.00 på hverdage og inden kl. 8.00 i weekenden – enkelte ruter dog først kl. 10.00.

Ved postforsendelse leverer vi ikke avisen om lørdagen, søndagen og på helligdage. Avisen leveres i stedet på førstkommende hverdag.

 

Flere adresser:

Det er muligt at få leveret avisen på forskellige adresser, f.eks. kan vi levere avisen i sommerhuset i weekenden og på bopælen på ugens hverdage.

 

Reklamationer og godtgørelse:

Ved reklamation over manglende levering af en trykt udgivelse kontaktes Kundeservice indenfor rimelig tid efter den pågældende fejl eller mangel er opdaget. En udebleven papiravis godtgøres et beløb, der svarer til abonnementets gennemsnitlige dagspris pr. avis. Elektroniske udgivelser godtgøres ikke. Forsinkede aviser eller manglende enkeltsektioner godtgøres ikke. Godtgørelsen fratrækkes på den først mulige opkrævning.

 

Ferie:

Som abonnent er der mulighed for gratis at flytte avisen til en ferieadresse i Danmark. Hvis du er inden for vores dækningsområde, leveres avisen samme dag. Uden for vores dækningsområde leveres avisen som udgangspunkt med en dags forsinkelse.

I områder, hvor vi ikke har dækning med bud, vil leveringen foretages af PostNord, som har en leveringstid på 1-5 hverdage. Oftest leveres avisen i din postkasse på ferieadressen, men i nogle sommerhusområder leveres avisen i en fælles kasse.

Der er også mulighed for at lave en leveringspause af printavisen i ferien. Du har altid adgang til e-avisen, når printavisen sættes på pause. Derfor krediteres avisen ikke, og abonnementsperioden ændres ikke. Abonnementsprisen forbliver uændret. Ferieændringer skal meldes til Kundeservice to hverdage før ændringen. Vi gør opmærksom på, at henvendelse via mail kan forlænge ekspeditionstiden, men henviser til Selvbetjeningen for hurtigere behandling.

 

Abonnementer på digitale udgivelser

Følgende vilkår gælder for JFMs digitale udgivelser – udover de under ”Generelle vilkår” beskrevne vilkår.

 

Tilgængelighed:

For at få adgang til JFMs digitale udgivelser er det en betingelse, at abonnenten er tilsluttet internettet og at abonnementet er betalt. De digitale abonnementer understøttes af de fleste browsere og styresystemer, men JFM garanterer ikke, at disse understøttes af samtlige browsere og styresystemer. Der er adgang til et abonnement på flere enheder – f.eks. pc, smartphone, tablet m.v. via Nyhedskiosken. Adgangen er personlig og må ikke overdrages til personer udenfor husstanden. JFM er ikke ansvarlige for evt. fejl på abonnentens eller dennes tekniske udbyders udstyr. Manglende adgang godtgøres ikke.

Når der købes et abonnement på en af JFMs webtjenester oprettes der samtidig en profil. Oplysninger, der er obligatoriske i forbindelse med køb af abonnementet, er tydeligt markeret i profilformularen. Afgivelse af øvrige oplysninger er frivilligt. En profil er strengt personlig, og må ikke benyttes af personer udenfor husstanden. Såfremt JFM bliver bekendt med, at en profil tilgås af personer udenfor husstanden, forbeholdes retten til at lukke profilen og kræve erstatning for ethvert tab opstået i forbindelse med uretmæssig brug af profilen.

Abonnenten skal selv sørge for, at oplysningerne i brugerprofilen til enhver tid er opdaterede, og at et password holdes hemmeligt. Hvis uvedkommende ændrer i en profil, er det abonnentens eget ansvar, og vi råder i disse tilfælde til at ændre password.

Et abonnement vil kun være tilgængeligt via abonnentens profil, og produkter, der indgår som en del af abonnementet, vil kun være tilgængelige i abonnementsperioden, medmindre andet er særlig bestemt i tilknytning til det enkelte produkt. JFM bestræber sig på, at sådanne produkter er tilgængelige via en profil i 6 måneder, men vi kan ikke garantere dette, da visse produkter helt eller delvist er underlagt tredjemands rettigheder. Produkterne kan printes, men ikke nødvendigvis downloades.

Kan en profil ikke tilgås, eller opleves andre fejl eller mangler ved abonnementet kan Kundeservice kontaktes telefonisk eller via en besked på avisens selvbetjening på hjemmesiden.

 

Særligt i forhold til e-avisen

Udgivelse:

Vi tilstræber at gøre den digitale eAvis udgave af avisen tilgængelig straks efter produktion.

 

Reklamationer:

JFM er ikke ansvarlige for evt. fejl på abonnentens eller dennes tekniske udbyders udstyr. Evt. manglende adgang til e-avisen ved nedetider godtgøres som udgangspunkt ikke, men JFM kan i tilfælde af væsentlige nedetider godtgøre det tabte.

 

Ferie:

Det er ikke muligt at sætte e-avisen på pause.

 

Særligt i forhold til Plus abonnement

Med et plus-abonnement køber du adgang til alt indhold på avisens hjemmeside (dog ikke e-avisen med mindre der er valgt et ”Digital” abonnement). Et plus-abonnement betales pr. måned og opkræves automatisk via den valgte betalingsmetode. Et plus-abonnement kan altid opsiges inden påbegyndelsen af en ny betalingsperiode.

 

Reklamationer:

JFM er ikke ansvarlige for evt. fejl på abonnentens eller dennes tekniske udbyders udstyr. Evt. manglende adgang til e-avisen ved nedetider godtgøres som udgangspunkt ikke, men JFM kan i tilfælde af væsentlige nedetider godtgøre det tabte.

 

Retningslinjer for brug af profil og abonnementer:

Det påhviler dig som bruger på avisens hjemmeside at udvise hensyn overfor andre brugere ligesom dine eventuelle indlæg ikke må være i strid med gældende lovgivning, racistiske eller injurierende eller være skrevet i en grov eller krænkende tone. Du er til enhver tid selv personligt ansvarlig for alt, hvad du publicerer (ex. indlæg, billeder, video og lignende) og for at du vil holde JFM skadesløs for eventuelle krav fra tredjeperson som følge af din publicering. JFM forbeholder sig ret til at lukke profiler og/eller fjerne indlæg, der ikke overholder ovenstående. I tilfælde af overtrædelser af retningslinjerne for brug af abonnementer eller ved afgivelse af urigtige oplysninger ved køb af abonnementer, eller ved enhver anden form for misligholdelse forbeholder JFM sig retten til uden varsel at spærre en brugers profil og opsige abonnementet til udgang af den indeværende abonnementsperiode uden returnering af betaling for abonnementet. Det samme gælder, såfremt du udlåner til, eller på anden vis gør dit login tilgængeligt for personer uden for din husstand. En profil kan endvidere uden forudgående meddelelse spærres, såfremt JFM finder det påkrævet af tekniske eller sikkerhedsmæssige årsager. En midlertidig spærring af en profil vil ophøre, når forholdene, som har givet anledning til spærringen ikke længere er til stede.

 

Abonnementspriser:

Priserne er gældende fra 1. januar 2023

Komplet abonnement:

Årsabonnement ………………………… 5.999 kr.

Kvartalsabonnement …………………. 1.849 kr.

Månedsabonnement …………………….. 619 kr.

Weekend abonnement:

Årsabonnement ………………………… 3.649 kr.

Kvartalsabonnement ……………………. 959 kr.

Månedsabonnement ………………….…. 389 kr.

Digitalt abonnement:

Årsabonnement …………………………. 2.599 kr.

Kvartalsabonnement …………….………. 699 kr.

Månedsabonnement ………………..……. 269 kr.

Plus abonnement:

Månedsabonnement ………………………. 79 kr.

 

Henvendelse til kundeservice & reklamation

Kontakt Kundeservice på telefon 72 28 72 30

E-mail: kundeservice@dagbladetstruerholstebro.dk

Åbningstider: Mandag – Fredag 08.00 – 14.00

 

Abonnementsvilkårene er senest revideret 10. januar 2023 (khp).

Kontakt JFM – Vi er klar til at hjælpe dig!

Du kan skrive til os 24 timer i døgnet, og vi vil bestræbe os på at besvare din henvendelse så hurtigt som muligt. Tak!

Din henvendelse er sendt – vi besvarer den hurtigst muligt.

Kontakt JFM – Vi er klar til at hjælpe dig!

Du kan skrive til os 24 timer i døgnet, og vi vil bestræbe os på at besvare din henvendelse så hurtigt som muligt. Tak!

Din henvendelse er sendt – vi besvarer den hurtigst muligt.

Kontakt JFM – Vi er klar til at hjælpe dig!

Du kan skrive til os 24 timer i døgnet, og vi vil bestræbe os på at besvare din henvendelse så hurtigt som muligt. Tak!

Din henvendelse er sendt – vi besvarer den hurtigst muligt.