Generelle vilkår

Nedenstående vilkår gælder for alle abonnementer på JFM’s nyhedsmedier tegnet hos JFM.

1. Aftaleindgåelse og kvittering:

Når du tegner et abonnement på udgivelser fra JFM inkl. JFMs webtjenester, indgår du en aftale med JFM P/S, Bugattivej 8, 7100 Vejle (CVR-nr 36503335). Der kan tegnes abonnement på en kombination af trykte aviser og digital adgang eller forskellige variationer af rent digital adgang. Reklamer fra JFM og vores samarbejdspartnere i form af løse og faste indstik – både digitalt og på print – er en del af vores publikationer og kan ikke fravælges. Når du bestiller et abonnement, beder vi om en e-mailadresse, hvor du modtager din kvittering, som du bør gemme. For at modtage kvitteringen, er det et krav, at du opgiver en gyldig e-mailadresse. Alle aftaler indgås på dansk og er underlagt dansk lovgivning. Du skal være 18 år for at tegne et abonnement.

2. Opsigelse:

Abonnementer er fortløbende, indtil de opsiges. Som udgangspunkt vil en opsigelse effektueres til udløbet af den forudbetalte abonnementsperiode. Er perioden længere end en måned, kan man dog altid benytte opsigelsesvarsel på indeværende måned, plus en måned. Ved nytegnede årsabonnementer kan du opsige aftalen efter 5 måneder med 1 måneds varsel til udgangen af en måned. En opsigelse kan ske via selvbetjening, telefonisk eller pr. e-mail. En manglende betaling, som fx en afvist PBS, tæller aldrig som en opsigelse. Ved genbestilling bliver en eventuel saldo fra et tidligere abonnement medregnet. Du skal huske selv at afmelde en evt. PBS-aftale i dit pengeinstitut, da vi ikke kan tilbagekalde opkrævninger, der allerede er afsendt til et pengeinstitut.

3. Fortrydelsesret:

I henhold til forbrugeraftaleloven har du 14 dages fortrydelsesret. Ønsker du at fortryde købet, skal du meddele dette inden udløbet af 14 dage. Fristen regnes fra det tidspunkt, hvor abonnementet starter. JFM tilbagebetaler abonnementsbetalingen fratrukket de printaviser, du har nået at modtage. Opretter du et digitalt abonnement via hjemmesiden, ophører fortrydelsesretten i købsøjeblikket, da produktet giver øjeblikkelig adgang til låst indhold.

4. Betaling og tilgodehavender:

Abonnementet betales forud og kan ske via betalingsservice, kortbetaling, mobilepay eller girokort sendt via e-mail. Du kan ændre betalingsformen via selvbetjeningen. Godtgørelse for evt. manglende aviser fratrækkes, når den næste abonnementsperiode faktureres. Restbeløb på et opsagt abonnement kan udbetales, hvis du sender en e-mail til

kundeservice med oplysningerne på den konto, beløbet skal indbetales på. Ekspeditionstiden er cirka 14 dage.

 

5. Priser:

Prisændringer varsles i avisen og får virkning fra den kommende regningsperiode. Abonnementer med månedlig ratebetaling vil altid følge normale prisændringer. Ved væsentlige ændringer kommunikeres dette i avisen eller direkte til den enkelte abonnent. Priserne på de mest gængse abonnementstyper kan altid ses på jfm.dk

6. Introduktionstilbud:

JFM sender introduktionstilbud til nye kunder. Disse gælder kun husstande, der ikke har haft abonnement inden for de seneste 6 måneder. Tilbud på den trykte avis gælder kun for private personer, der er bosat i udgavens dækningsområde. Hvis der er et økonomisk mellemværende mellem modtageren og JFM, vil det figurere som saldo på den nye opkrævning. Kundeservice forbeholder sig retten til at godkende bestillingen. Et abonnement tegnet til introduktionspris vil automatisk fortsætte til almindelig abonnementspris efter tilbudsperioden.

7. Fraskrivelse af ansvar:

JFM vil bestræbe sig på at levere trykte udgivelser som aftalt, samt at de digitale udgivelser er tilgængelige på alle tidspunkter. Vi påtager os imidlertid ikke ansvar for tab, der måtte opstå som følge af manglende eller forsinket levering, tekniske fejl, problemer med opkobling til internettet, behandling af data i forbindelse med betaling, eller tab påført på anden måde. Vi fraskriver os ethvert ansvar for tab forårsaget af manglende overholdelse af de tekniske kravspecifikationer og supplerende vejledninger i brugen af vores digitale services. JFM er ikke ansvarlig for fejl eller mangler ved købte produkter, herunder fejl i data m.v., medmindre det kan påvises, at fejlen kan tilregnes JFM som forsætlig eller uagtsom. JFM kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for tabt fortjeneste, driftstab eller andre indirekte tab. Aftalen er omfattet af Købelovens mangelsregler, der finder anvendelse ved forbrugerkøb.

8. Ændring af abonnementsvilkår:

JFM forbeholder sig retten til at ændre de beskrevne abonnementsvilkår. Væsentlige ændringer vil blive varslet i avisen eller direkte til abonnenten. Abonnementsvilkår fremgår på jfm.dk

9. Markedsføring:

JFM kan i relation til markedsføring af tilsvarende produkter fremsende information om tilsvarende produkter på e-mail. Disse kan til enhver tid frameldes i selve mailen.

 

10. Tilbud:

JFM kontakter sine abonnenter med gode tilbud. Du kan frabede dig dette, i overensstemmelse med gældende lov, ved at kontakte CPR-registret eller ved at kontakte JFM.

11. Abonnementer på de trykte udgivelser

Følgende vilkår gælder for JFMs trykte udgivelser – udover de generelle vilkår.

11a. Udgivelsesdage:

Avisen udkommer mandag-søndag hele året inkl. helligdage. Helligdagsaviser leveres på samme måde som søndagsavisen og er inkluderet i de abonnementstyper, der omfatter søndagsavis. Dette omfatter 1. januar, Skærtorsdag, Langfredag, 2. påskedag, Store Bededag, Kristi Himmelfartsdag, Grundlovsdag, 2. Pinsedag, Juleaftensdag, Juledag og 2. Juledag.

11b. Leveringsbetingelser:

For morgenaviser tilstræber vi levering mandag-fredag inden kl. 7.00 og i weekenden inden kl. 8.00. For nogle ruter kan der være tale om levering indtil kl. 10:00 på hverdage og i weekenden. Abonnerer du på en eftermiddagsavis, er leveringsfristen kl. 17.00 på hverdage og kl. 8.00 i weekenden – enkelte ruter dog kl. 10.00. Ved levering uden for avisens dækningsområde vil avisen normalt leveres dagen efter udkomstdagen med bud. Indenfor disse leveringsvilkår er det muligt at ferieflytte sin avis gratis til adresser i Danmark. Oftest leveres avisen i din postkasse på ferieadressen, men i nogle sommerhusområder leveres avisen i en fælles kasse eller postkasseanlæg. Du har mulighed for at lave en pause i leveringen af printavisen, fx i en ferieperiode. Du har fortsat adgang til det digitale indhold, når printavisen sættes på pause. De afbestilte aviser bliver ikke krediteret, og abonnementsperioden ændres ikke. Ferieændringer skal foretages i selvbetjeningen senest kl. 12 dagen før ændringen. Du kan også i god tid indmelde feriepause eller -flytning til kundeservice via telefon eller mail. Her skal du dog regne med en ekspeditionstid på 5 hverdage, før ændringen træder i kraft. JFM forbeholder sig retten til at ændre i leveringsformen i tilfælde, hvor andet ikke er muligt i forhold til fortsat at kunne levere den fysiske avis.

11c. Reklamationer og godtgørelse:

Reklamation over manglende levering af printavisen kan ske via selvbetjeningen eller til kundeservice inden for 10 dage efter udeblivelsen. En udeblevet printavis godtgøres med et beløb svarende til abonnementets gennemsnitlige dagspris. Beløbet fratrækkes, når den kommende abonnementsperiode faktureres. Forsinkede aviser eller manglende enkeltsektioner godtgøres ikke.

12. Abonnementer på digitale udgivelser

Følgende vilkår gælder for JFMs digitale abonnementer – udover de generelle vilkår.

12a. Tilgængelighed:

For at få adgang til JFMs digitale indhold er det en betingelse, at abonnenten er tilsluttet internettet og har en enhed og en softwareversion, der understøtter JFMs nyhedsplatforme. Der er adgang til et abonnement på flere enheder – f.eks. pc, smartphone og tablet via hjemmesiden og dagbladets app. Når der købes et digitalt abonnement, oprettes der samtidig en brugerprofil. En profil er strengt personlig og må ikke benyttes af personer udenfor husstanden. Hvis JFM bliver bekendt med, at en profil tilgås af personer udenfor husstanden, forbeholdes retten til at lukke profilen og kræve erstatning for ethvert tab opstået i forbindelse med uretmæssig brug af profilen. Det er abonnentens ansvar at sørge for opdaterede profiloplysninger og at password holdes fortroligt. Et abonnement vil kun være tilgængeligt via abonnentens profil, og produkter, der indgår som en del af abonnementet, vil kun være tilgængelige i abonnementsperioden. Ved problemer med login kan man lave en ny kode eller kontakte kundeservice.

12b. Reklamationer:

JFM er ikke ansvarlige for eventuelle fejl på abonnentens eller dennes tekniske udbyders udstyr. Manglende adgang til e-avisen ved nedetider godtgøres som udgangspunkt ikke, men i tilfælde af længerevarende nedetider på flere dage, vurderes en eventuel godtgørelse individuelt.

12c. Ferie:

Det er ikke muligt at ferieflytte eller sætte digitale abonnementer på pause.

13. Retningslinjer for brug af profil og abonnementer:

Som bruger af avisens platforme, skal du udvise hensyn overfor andre brugere. Dine eventuelle indlæg må ikke være i strid med gældende lovgivning, racistiske eller injurierende eller have en grov eller krænkende tone. Du er til enhver tid selv personligt ansvarlig for alt, hvad du publicerer fx indlæg eller billeder, og for at du vil holde JFM skadesløs for eventuelle krav fra tredjeperson som følge af din publicering. JFM forbeholder sig ret til at lukke profiler og/eller fjerne indlæg, der ikke overholder ovenstående. I tilfælde af overtrædelser af retningslinjerne, ved afgivelse af urigtige oplysninger ved køb af abonnementer eller anden form for misligholdelse, forbeholder JFM sig retten til uden varsel at spærre en brugers profil og opsige abonnementet til udgang af den indeværende abonnementsperiode uden returnering af betaling for abonnementet. Det samme gælder, hvis du udlåner eller på anden vis gør dit login tilgængeligt for personer uden for din husstand. En profil kan desuden uden forudgående meddelelse spærres, hvis JFM finder det påkrævet af tekniske eller sikkerhedsmæssige årsager. En midlertidig spærring af en profil vil ophøre, når anledning til spærringen ikke længere er til stede.

 

Abonnementspriser:

Priserne er gældende fra 1. april 2024

Komplet abonnement:

Årsabonnement ………………………… 5.799 kr.

Kvartalsabonnement …………………. 1.899 kr.

Månedsabonnement …………………….. 649 kr.

Weekend abonnement:

Årsabonnement ………………………… 4.699 kr.

Kvartalsabonnement ………………….. 1.479 kr.

Månedsabonnement ………………….…. 499 kr.

Digitalt abonnement:

Årsabonnement …………………………. 3.499 kr.

Kvartalsabonnement ………….…………. 1079 kr.

Månedsabonnement ………………..…… 399 kr.

Plus abonnement:

Månedsabonnement ………………………. 79 kr.

 

Henvendelse til kundeservice & reklamation

Kontakt Kundeservice på telefon 72 28 72 00

E-mail: kundeservice@hsfo.dk

Åbningstider: Mandag – Fredag 08.00 – 14.00

 

 

Abonnementsvilkårene er senest revideret 10. januar 2023 (khp).

Kontakt JFM – Vi er klar til at hjælpe dig!

Du kan skrive til os 24 timer i døgnet, og vi vil bestræbe os på at besvare din henvendelse så hurtigt som muligt. Tak!

Din henvendelse er sendt – vi besvarer den hurtigst muligt.

Kontakt JFM – Vi er klar til at hjælpe dig!

Du kan skrive til os 24 timer i døgnet, og vi vil bestræbe os på at besvare din henvendelse så hurtigt som muligt. Tak!

Din henvendelse er sendt – vi besvarer den hurtigst muligt.

Kontakt JFM – Vi er klar til at hjælpe dig!

Du kan skrive til os 24 timer i døgnet, og vi vil bestræbe os på at besvare din henvendelse så hurtigt som muligt. Tak!

Din henvendelse er sendt – vi besvarer den hurtigst muligt.