Generelle vilkår (opdateret 1. februar 2024)

 

Abonnementstyper: 

Der kan tegnes abonnement på digital adgang til Erhverv Plus, som er en del af JFM. 

 

Introduktionstilbud: 

JFM tilbyder med jævne mellemrum introduktionstilbud. Formålet er at skaffe nye kunder, så vi fortsat kan udvikle os, samt opretholde en høj kvalitet. Tilbud gælder kun for private personer over 18 år, som ikke har været abonnent de seneste 6 måneder. Kundeservice forbeholder sig retten til at afvise bestillingen. Der må ikke være økonomisk mellemværende mellem modtageren og JFM. Et abonnement tegnet til introduktionspris vil normalt automatisk fortsætte til enten kampagne eller almindelig abonnementspris. 

 

Priser: 

Prisen på abonnementet fremgår af opkrævningen. Væsentlige prisændringer varsles via mail og ellers via hjemmesiden og får tidligst virkning fra den førstkommende fornyelse af abonnementet. Abonnementer med månedlig ratebetaling prisreguleres i henhold til gældende pris på årsabonnement og vil altid følge normale prisændringer. 

 

Opsigelse: 

Husk at abonnementet altid skal opsiges telefonisk eller skriftligt. Det er ikke nok at lade være med at betale regningen. Et abonnement kan opsiges med en løbende måned plus 30 dages varsel (uanset varigheden af den indeværende abonnementsperiode). Vi tager højde for prisændringer. Dog kan et nyt årsabonnement ikke opsiges de første 5 måneder. 

Alle abonnementer kan til enhver tid opsiges til udløb af den aftalte abonnementsperiode. Der vil ikke længere være adgang til det digitale abonnement fra det tidspunkt, hvor abonnementet ophører i henhold til gyldig opsigelse. Ved genbestilling bliver en eventuel saldo fra et tidligere abonnement medregnet. 

Visse prøveabonnementer stopper automatisk, og det vil fremgå i forbindelse med bestillingen, hvis det er tilfældet. 

 

Fortrydelsesret: 

Når du opretter et abonnement på Erhverv Plus har du ved aftalens indgåelse frasagt dig fortrydelsesretten, idet produktet giver øjeblikkelig adgang til mediets indhold. 

 

Betaling og tilgodehavender: 

Abonnementet betales forud via kortbetaling eller Mobile Pay. 

Hvis et abonnement opsiges, og der ved abonnements-periodens udløb er et restbeløb på kontoen, kan det udbetales, hvis JFM modtager en skriftlig anmodning. Der må forventes op til 14 dages ekspeditionstid. 

Vær opmærksom på, at dit køb er bindende fra det øjeblik, du gennemfører abonnementskøb, og at du dermed er forpligtet til at betale det fulde beløb for hele den valgte periode og efterfølgende perioder, medmindre du opsiger dit abonnement – se regler for opsigelse. 

Ved opsigelse af abonnement slettes dine kortoplysninger automatisk. 

 

Aftaleindgåelse og kvittering: 

Når du tegner et abonnement på udgivelser fra JFM inkl. JFMs webtjenester, indgår du en aftale med JFM P/S, Bugattivej 8, 7100 Vejle (CVR-nr 36503335). Du modtager en ordrebekræftelse pr. mail, når du bestiller et abonnement. Denne gælder som en kvittering for dit køb og du bør gemme denne, så du har den, når eller hvis du får brug for den. 

 

Optagelse af kald: 

JFM optager opkald. Ved alle opkald vil der blive forespurgt på, hvorvidt samtalen ønskes optaget eller ej. Formålet med optagelserne vil udelukkende være til uddannelsesmæssige formål for dermed at højne vores kvalitet ved rådgivning og kundeservice, så vi sikrer den bedste oplevelse for vores abonnenter. 

 

Fraskrivelse af ansvar: 

JFM påtager sig ikke ansvar for tab, der måtte opstå som følge af tekniske fejl, problemer med opkobling til internettet, behandling af data i forbindelse med betaling, eller tab påført på anden måde, ligesom vi fraskriver os ethvert ansvar for tab forårsaget af, at brugere af digitale udgivelser har anvendt servicen uden at følge de tekniske kravspecifikationer og supplerende vejledninger. 

JFM er ikke ansvarlige for fejl eller mangler ved købte produkter, herunder fejl i data m.v., medmindre det kan påvises, at fejlen kan tilregnes JFM som forsætligt eller uagtsomt. JFM kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for tabt fortjeneste, driftstab eller andre indirekte tab. 

Købelovens ufravigelige mangelregler finder anvendelse ved forbrugerkøb, der er omfattet af købeloven. 

 

Ændring af abonnementsvilkår: 

JFM forbeholder sig retten til at ændre de beskrevne abonnementsvilkår. Væsentlige ændringer vil dog altid blive varslet via mail, såfremt vi har en gyldig mailadresse registreret. Abonnementsvilkår vil i kort form fremgå af fakturaer, rykkerskrivelser m.v. og de gældende abonnementsvilkår vil være beskrevet i deres fulde længde på https://jfm.dk/erhvervsliv-og-erhverv-plus-abb-vilkaar/ 

 

Markedsføring: 

JFM kan i relation til markedsføring af tilsvarende produkter fremsende information om disse produkter på e-mail. Disse e-mails kan til enhver tid frameldes i selve mailen. 

 

Emails: 

Nyhedsoverblik på mail fra redaktionen er en del af abonnementet. Når du tegner abonnement samtykker du derfor samtidig til, at vi sender dig disse på den mail du har registreret i forbindelse med dit køb. Det er muligt at afmelde sig disse nyhedsmails i selve mailen. 

 

Avisfordele.dk: 

Avisfordele.dk er Erhverv Plus’ loyalitetsklub og tilbyder eksklusive arrangementer samt gode tilbud og gode priser på spændende oplevelser, rejser og udflugter. Loyale abonnenter er fordelsmedlemmer og har dermed adgang til alle fordelene på Avisfordele.dk. Arrangementer og oplevelser bestilles og betales af abonnenten. 

 

Tilgængelighed: 

For at få adgang til JFMs digitale udgivelser er det en betingelse, at abonnenten er tilsluttet internettet og at abonnementet er betalt. De digitale abonnementer understøttes af de fleste browsere og styresystemer, men JFM garanterer ikke, at disse understøttes af samtlige browsere og styresystemer. Der er adgang til et abonnement på flere enheder – f.eks. pc, smartphone eller tablet. Adgangen er personlig og må ikke overdrages til personer udenfor husstanden. JFM er ikke ansvarlige for evt. fejl på abonnentens eller dennes tekniske udbyders udstyr. Manglende adgang godtgøres ikke. 

Når der købes et abonnement på Erhverv Plus oprettes der samtidig en profil. Oplysninger, der er obligatoriske i forbindelse med køb af abonnementet, er tydeligt markeret i profilformularen. Afgivelse af øvrige oplysninger er frivilligt. En profil er strengt personlig, og må ikke benyttes af personer udenfor husstanden. Såfremt JFM bliver bekendt med, at en profil tilgås af personer udenfor husstanden, forbeholdes retten til at lukke profilen og kræve erstatning for ethvert tab opstået i forbindelse med uretmæssig brug af profilen. 

Abonnenten skal selv sørge for, at oplysningerne i brugerprofilen til enhver tid er opdaterede, og at et password holdes hemmeligt. Hvis uvedkommende ændrer i en profil, er det abonnentens eget ansvar, og vi råder i disse tilfælde til at ændre password. 

Et abonnement vil kun være tilgængeligt via abonnentens profil, og produkter, der indgår som en del af abonnementet, vil kun være tilgængelige i abonnementsperioden, medmindre andet er særlig bestemt i tilknytning til det enkelte produkt. JFM bestræber sig på, at sådanne produkter er tilgængelige via en profil i 6 måneder, men vi kan ikke garantere dette, da visse produkter helt eller delvist er underlagt tredjemands rettigheder. Produkterne kan printes, men ikke nødvendigvis downloades. 

Kan en profil ikke tilgås, eller opleves andre fejl eller mangler ved abonnementet kan Kundeservice kontaktes telefonisk eller via en besked på Erhverv Plus’ hjemmeside. 

 

Reklamationer: 

JFM er ikke ansvarlige for evt. fejl på abonnentens eller dennes tekniske udbyders udstyr. Evt. manglende adgang til e-avisen ved nedetider godtgøres som udgangspunkt ikke, men JFM kan i tilfælde af væsentlige nedetider godtgøre det tabte. 

 

Retningslinjer for brug af profil og abonnementer: 

Det påhviler dig som bruger på avisens hjemmeside at udvise hensyn overfor andre brugere ligesom dine eventuelle indlæg ikke må være i strid med gældende lovgivning, racistiske eller injurierende eller være skrevet i en grov eller krænkende tone. Du er til enhver tid selv personligt ansvarlig for alt, hvad du publicerer (ex. indlæg, billeder, video og lignende) og for at du vil holde JFM skadesløs for eventuelle krav fra tredjeperson som følge af din publicering. JFM forbeholder sig ret til at lukke profiler og/eller fjerne indlæg, der ikke overholder ovenstående. I tilfælde af overtrædelser af retningslinjerne for brug af abonnementer eller ved afgivelse af urigtige oplysninger ved køb af abonnementer, eller ved enhver anden form for misligholdelse forbeholder JFM sig retten til uden varsel at spærre en brugers profil og opsige abonnementet til udgang af den indeværende abonnementsperiode uden returnering af betaling for abonnementet. Det samme gælder, såfremt du udlåner til, eller på anden vis gør dit login tilgængeligt for personer uden for din husstand. En profil kan endvidere uden forudgående meddelelse spærres, såfremt JFM finder det påkrævet af tekniske eller sikkerhedsmæssige årsager. En midlertidig spærring af en profil vil ophøre, når forholdene, som har givet anledning til spærringen ikke længere er til stede. 

 

Ferie: 

Det er ikke muligt at sætte abonnementet på pause 

 

Kontakt JFM – Vi er klar til at hjælpe dig!

Du kan skrive til os 24 timer i døgnet, og vi vil bestræbe os på at besvare din henvendelse så hurtigt som muligt. Tak!

Din henvendelse er sendt – vi besvarer den hurtigst muligt.

Kontakt JFM – Vi er klar til at hjælpe dig!

Du kan skrive til os 24 timer i døgnet, og vi vil bestræbe os på at besvare din henvendelse så hurtigt som muligt. Tak!

Din henvendelse er sendt – vi besvarer den hurtigst muligt.

Kontakt JFM – Vi er klar til at hjælpe dig!

Du kan skrive til os 24 timer i døgnet, og vi vil bestræbe os på at besvare din henvendelse så hurtigt som muligt. Tak!

Din henvendelse er sendt – vi besvarer den hurtigst muligt.